Sanering Sundsvall

Ibland är olyckan framme, det kan vara att man drabbas av en brand, vattenskada eller kanske ett skadedjursangrepp.  Vid dessa tillfället är det ganska vanligt att det finns ett behov av sanering. Då finns vi på Jourstäd att tillgå. Vi finns i Sundsvall och hjälper dig i området med omnejd. Vi har kunskap av de flesta typer av saneringsarbete, och utför dem med fullgott resultat. Vi har många år i branschen och har en väldigt god kunskap i hur vi ser till att sanera efter bänder, vattenskador och skadedjur. Förutom att det ska bli rent ser vi till att återställa lokalens inomhusmiljö, denna måste vara hälsosam för att lokalerna åter ska gå att nyttja.

Brandsanering Sundsvall

En av de vanligaste saneringar vi utför är brandsanering. Efter en brand måste en lokal eller utrymme saneras för att göra det brukbart. Efter en brand lämnas många hälsoskadliga rester, det kan vara förkolnade rester som i många fall innebär en stor hälsorisk och i vissa fall kan vara riktigt giftiga. Det uppstår dessutom giftiga rökgaser som är farliga att andas in, vilket är en av de viktigaste anledningarna att se till att en korrekt sanering utförs. Vinylgolv avger mycket giftiga gaser efter att de brunnit.

Vattenskadesanering Sundsvall

Har du varit med om en vattenskada eller översvämning vet du att det är stor risk för vattenskador på byggnad och inredning. För att undvika detta eller avstanna eventuella skador  är det viktigt att man utför en sanering. Denna gör att du ska slippa mögel, vilket är en hälsorisk, men du undviker även andra dyrare skador. Vid en vattenrelaterad sanering ställer man ut kraftiga fläktar som torkar bostadens ytor och möjliggör en hälsosammare ventilation. Om en sanering inte utförs kan man få omfattande problem, detta kan vara i form av bakteriehärdar som till sist gör lokalen obrukbar. Innan en sanering utförs mäter vi fuktighetsgraden i väggar och golv, detta är för att vi ska kunna bedöma hur pass stor skadan är och hur vi ska åtgärda problemet.

Skadeinsekter och skadedjur

Skadedjur och skadeinsekter kan bli en dyr och obehaglig upplevelse. Om en lokal har drabbats av t ex råttangrepp eller skadeinsekter som mal, mjölbaggar, myror och liknande skadedjur den saneras, skadedjur kan vara väldigt ohälsosamt. För att säkerställa att dina lokaler/hem blir brukbart igen rekommenderas att du anlitar en saneringsfirma som  besprutar lokalen. I samband med detta måste lokalen lämnas tom och man kan inte nyttja den under de närmaste timmarna. Detta är pga av att de kemikalier som man använder sig av vid saneringen kan vara farliga för oss människor.

Vi har en god kunskap av sanering. Du kan anlita oss för både sanering och städningen som behövs efteråt.

Kontakta oss för offert och mer information om våra saneringstjänster!